Den 14 | Day 14

Bylo potřeba si trochu osvěžit paměť a zavzpomínat na Evropu. Nakoupit pár věcí a připravit se na stěhování do nového bytu!

I needed to refresh my memory and get a little bit of European taste. Buy some stuff and get ready for moving in my new flat!